Lyhört sista omhändertagande
Camilla Becker tycker mycket om sitt arbete som begravningsentreprenör. Ett mycket fint omhändertagande av den avlidne, att vara lyhörd för de anhörigas behov och ställa upp på all service de önskar är en självklarhet för Höörs Begravningsbyrå.
Efter det att Camilla Becker tagit en fil.mag vid Lunds universitet blev hon erbjuden att ta över en bekants begravningsbyrå. Hon gick i lära hos honom innan hon tog steget ut och blev sin egen 2002.
- Det är alltid tråkigt och en stor tragedi för de berörda när någon går bort och då känns det extra viktigt att vi kan finnas till hands och lyssna på vad de anhöriga önskar, att göra allt så fint det bara går för den avlidne och de anhöriga, säger Camilla.

Camilla är alltid mycket mån om att vara lyhörd för hur de anhöriga vill bli bemötta och hon tränger sig aldrig på. Första kontakten blir oftast genom ett möte på kontoret där man i lugn och ro går igenom hur de anhöriga vill ha det. Vi finns tillhands och hjälper de anhöriga med allt de vill ha hjälp med, ingen fråga är för liten, säger Camilla.

Höörs Begravningsbyrå har många uppdrag per år och de flesta har levt i närområdet. Då en del av dem är uppväxta på andra platser än Höör innebär det ibland att Camilla får köra med dem till uppväxtkommunen. En av de längre resorna har gått till Motala.
Byrån tar även hand om bouppteckningar, arvskiften och testamenten och har försäljning av gravlyktor, ljus och gravvasar.
- Jag är mån om att bygga upp en fin kontakt med kunderna, att de verkligen känner att de får det som de vill ha det, säger Camilla.Höörs Begravningsbyrå

Bransch:
Begravningsentreprenörer

Telefon: 0413-201 18
Fax: 0413-239 21


Email:
camilla_becker@hbb1912.se

Hemsida:
www.hoorsbegravningsbyra.se

Adress:
Höörs Begravningsbyrå
Box 29
24321 Höör

| 13 SENASTE FÖRETAGEN